Proces projektowy

1) Analiza potrzeb inwestora –
rozmowa z klientem.

Ma na celu określenie rozpoznanie działki, zapoznanie się z warunkami (plan miejscowy/WZ), zakresu prac, wstępnego układu funkcjonalnego, wstępne określenie kosztów projektów oraz  budowy, wstęp do wykonania analizy chłonności.

2. Analiza chłonności działki

Analiza chłonności działki z Koncepcją architektoniczną lub bryłową, wyliczenie możliwości powierzchniowych i funkcjonalnych budynku na danej działce (badanie PUM – czyli powierzchni sprzedażowej przy inwestycjach deweloperskich) Wstępne określenie wspólnie z Inwestorem opłacalności przyszłej Inwestycji.

3. Wykonanie szkiców i rysunków

Wykonanie szkiców i rysunków do Koncepcji architektonicznej dopasowanej do warunków, kontekstu miejsca i możliwości inwestycyjnych klienta.

4. Wykonanie wizualizacji komputerowych,
dla celów prywatnych lub marketingowych.

5. Praca nad projektem budowlanym.

Praca nad projektem budowlanym, przygotowanie dokumentów, uzgodnień, zgód, operatów, zezwoleń, badań, oraz map niezbędnych do skompletowania dokumentacji projektu budowlanego niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy, niezbędny do wybudowania obiektu.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka różnych projektów, pokazujących pełen zakres naszych możliwości projektowych.

Nasi Klienci

Nasi Partnerzy